Valmennan yksilöitä, ryhmiä ja tiimejä löytämään oleellisen ja onnistumaan työssään.
Olen sertifioitu ammatticoach ja sosiaalipsykologi.

Valmentajasi

Uskon, että ihminen on parhaimmillaan silloin, kun hän voi olla aidosti oma itsensä ja pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan tehdessään sitä, minkä kokee merkitykselliseksi. Tavoitteeni valmentajana on auttaa yksilöitä ja tiimejä olemaan parhaimmillaan – onnistumaan.

Lue lisää >

Onnistumisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten hyvin itsemme tunnemme ja siitä, mitä me omista kyvyistämme ja mahdollisuuksistamme ajattelemme.

Valmennukset

Tarjoan asiakkailleni tilaa ja aikaa pysähtyä ajattelemaan. Mistä oikeastaan on kyse? Mikä on kaikkein tärkeintä? Mitä haluat - oikeasti? Mitä valitset? Etsimällä vastauksia kysymyksiin johdattelen asiakkaani oleellisen äärelle.

Lue lisää >

Ota yhteyttä